" /> خانه عایق ایران/عایق پشم سنگ/02166154657/02166154361

عایق پشم سنگ

عایق پشم سنگ پتوئی یا ایزوبلانکت

عایق پشم سنگ پتوئی یا ایزوبلانکت از الیاف خام تولید شده به صورت چند لایه و متراکم با دوخته شدن به تور سیمی تولید می‌گردد.

توری محصول از نوع گالوانیزه گرم با چشمه‌های شش ضلعی با قطر 3/4 و 1 اینچ می‌باشد.

انواع عایق ایزوبلانکت

عایق پشم سنگ ایزوبلانکت با یک طرف تور سیمی

عایق پشم سنگ ایزوبلانکت با دو طرف تور سیمی

عایق پشم سنگ ایزوبلانکت با یک طرف تور و فویل آلومینیوم

عایق پشم سنگ ایزوبلانکت با یک طرف تور و کاغذ کرافت

.